תיאור

מתקן לסבון נוזלי תלוי על הקיר מנירוסטה.

בחזית המתקן ישנה עינית המאפשרת לראות את כמות הסבון הנותר בתוך המיכל.