תיאור

בר לשירותי נכים עם פיה קצרה קבועה וידית ארוכה.